Fastighetsskötsel – en tjänst med bredd

Nyckeln till en vårdad fastighet är fastighetsskötsel

En viktig fråga för ett företag som äger ett flertal fastigheter är hur dessa bäst tas om hand för att de som nyttjar fastigheterna ska kunna vistas i en fräsch och fullt fungerande miljö. En fastighets värde kan bibehållas eller växa när byggnaden är välskött, så att hitta en bra lösning är en framtidsinvestering. En mäklare hjälper dig att hitta fastigheter som passar din budget och dina förväntningar, och många mäklare har även kontakter till välrenommerade firmor för fastighetsskötsel. Be din mäklare om råd i det här ärendet, så får du hjälp att hitta rätt alternativ för din eller dina fastigheter.

Fastighetsskötsel med många uppgiftsområden

Olika stor omfattning på tjänsterna

Vad exakt ingår då i begreppet fastighetsskötsel när tjänsten handlar om att sköta just fastigheter? Här erbjuder olika företag tjänster som varierar stort i omfattning. Den uppgift som varje företag med fastighetsskötsel som beteckning bör är regelbunden service och uppsikt över de utrymmen i fastigheten som är allmänna. Utöver detta kan ett kontrakt med ett företag av det här slaget innebära att de utför reparationer i litet format. Ifall man behöver enklare tips på hur man kan renovera, har Bomäster väldigt många relevanta artiklar inom ämnet.

Även förbättringar av snickerier i fastigheten, och underhåll av t.ex. fönster kan ingå i ansvarsområdet. Avloppsrensning och mandat att byta portkoder kan också vara möjliga tillvalstjänster, liksom möjligheten för boende att göra felanmälan på kontorstid och även jourtjänster när kontoret är stängt.

Andra tjänster som ingår i begreppet fastighetsskötsel

Det är lätt att utgå ifrån att fastighetsskötsel i första hand rör sig om underhåll av just byggnader. Vissa av de firmor som erbjuder fastighetsskötsel har dock många fler strängar på sin lyra. Beroende på företagsprofil kan också anläggningsarbete, trädgårdsarbete, snöröjning och byggprojekt vara uppgifter som ett företag med definitionen fastighetsskötsel har att erbjuda. Fastighetsskötsel med bredd på sina tjänster kan anlitas för att ta hand om t.ex. köpcentrum, idrottsanläggningar, parker och även gator. När det gäller att sanera klotter är det inte ovanligt att det är just ett företag för fastighetsskötsel som anlitas. Under begreppet fastighetsskötsel döljer sig alltså en stor mängd olika uppgifter som kommer samhället till nytta.